ÅRSMØTE RANDABERG IL SVØMMING

Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 7. Feb 2020

Til medlemmer i Randaberg IL Svømming

Det innkalles til Årsmøte i Randaberg IL Svømming

Sted: Randaberghallen 

Tid: Torsdag 5/3-20 kl 19.00

Saksliste og sakspapirer blir lagt delt ut på årsmøtet. Frist for innmelding av saker er 1 uke før årsmøte.

Det gjøres videre oppmerksom på at Årsmøter i Idrettslag er for Medlemmer av Idrettslagene og kun medlemmer kan fremme forslag eller stemme over forslag/valg. Det er videre bare medlemmer over 15 år som har stemmerett. Svømmere/medlemmer under 15 år og foreldre som ikke er medlemmer kan være tilstede som observatører uten tale og stemme rett.

Foreldre kan gjerne være ”passive” medlemmer, noe som koster kr 100,- pr år og innmelding gjøres via Trygg i Vann (www.tryggivann.no).


Dersom en ønsker og delta på årsmøtet må innbetalingen være foretatt innen 4 uker før årsmøtet.

Styret i Randaberg IL Svømming


Agenda – Årsmøte Randaberg IL Svømming

Sted: Randaberghallen

Tid: Torsdag  5/3 kl 19.00

1. Velkommen

2. Konstituering av årsmøtet

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av ordstyrer og referent

5. Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps

6. Godkjenning av styrets årsmelding for 2019

7. Fastsetting av årskontingent for 2020

8. Godkjenning av regnskapet for regnskapsåret 2019 og budsjett for 2020

9. Behandling av innkomne forslag

10. Valg av styre og varamenn for 2020

11. Valg komité for 2020

12. Valg av revisor for 20200 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline