Styret:

Leder Mona Borgstrøm, monahb@online.no

Nestleder Fred Werner Bolsøy, 

Styremedlemer:

Jøran Austbø, joran.austbo@tomax.no

Lena Harestad, lenahare@online.no

Lars Einar Eltervåg, lars.eltervag@lyse.net

Erika Dielininkaitiene -ansvarlig for svømmeskole og barnehagekurs, erikitadie@gmail.com

Vara: Sonal Rathour Hansen, sonrathansen@gmail.com

Vara: Iselin Raustein, raustein.iselin@gmail.com

 

Valgkomite: Knut Moltu, Brikt Rathour HansenLevert av IdrettenOnline