Innkalling til Årsmøte RIL svømming 2024

Postet av Sonali Rathour Hansen den 19. Feb 2024


Sted:    Randaberghallen

Tid:     Onsdag  20.03.24  kl 17.00

 

1.         Velkommen

2.         Konstituering av årsmøtet

3.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.         Valg av ordstyrer og referent

5.         Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps

6.         Godkjenning av styrets årsmelding for 2023

7.         Fastsetting av årskontingent for 2024

8.         Godkjenning av regnskapet for regnskapsåret 2023 og budsjett for 2024

9.         Behandling av innkomne forslag

10.       Valg av styre og varamenn for 2024


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.