RIL krutten er RIL svømming sitt eget stevne i Randaberghallen. Dette skulle ha vært avholdt 20.02.22, men pga koronarestriksjoner er dette blitt utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato. Dette er en den ene dagen i året vi ber alle svømmere og foresatte i klubben sette av dagen og være tilstede.