Hovedinstruktør Svømmeskolen Randaberg og Rennesøy

Erika Dielininkaitiene 95440440

e-post: erikitadie@gmail.com