Alle må følge koronavettregler for svømming:

·      Overordnet regel: alle voksne SKAL ha munnbind og skal holde minst 1m avstand til hverandre til enhver tid i garderoben, dusj, langs bassengkanten. I bassenget er normal kontakt tillatt mellom barna.

·      Er du syk med vond hals /snue/ hoste/ feber/ forkjølelse/ magesmerter/ diare/ kvalme eller tap av lukte/smakssans, skal du ikke møte opp på trening, selv om koronatesten er negativ. Barn og unge som underveis i treningen utvikler feber, hoste, snue eller andre sykdomstegn vil vi kontakte foresatte og be de bli hentet.

·      Dersom du har blitt frisk skal du vente minst et døgn etter plagene er borte før du kommer på trening. Ved gjennomgått covid-19 finnes egne råd for opphevelse av isolasjon (fhi.no).

·      Smittevern utøvere: Alle foresatte har felles ansvar for å tørke kontaktpunkter med desinfeksjonssprit: tørke i herregarderoben og i damegarderoben etter at ungene er gått inn i bassenget. Se sjekkliste nederst i mailen. Det er ikke tillatt å gjennomføre trening uten smittevernutøvende foresatte. Trenger kun en foresatt som tørker pr. parti for hver trening, og signere sjekklisten.

·      De øvrige foresatte må levere sine barn ved bassengområdet, kommer tilbake 5min før treningen er ferdig.

·      Vi har ikke lov/ minst mulig foresatte tilstede pga smittevernregler. UNNTAK: de engstelige barna og barn med spesielle behov kan ha sin foresatt tilstede langs veggen. Foresatte som blir igjen i hallen, må skrive seg på liste idet vi er pålagt fra myndighetene å kunne ha navnelister over alle som oppholder seg i anlegget. Liste finnes hos hovedtrener.

·      De voksne som er tilstede i hallen, vil også ha ansvar for å følge barn til toilettet.

 

 

Hva gjør du og barnet gjør før du reiser til trening:

·      Gå på toalettet hjemme! Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke trenere gå ifra barna i bassenget dersom de må på toalettet

·      Vaske hender før dere kommer.

 

Når du kommer til trening:

·      Alle møter 5-10min før.

·      Sprit hendene ved inngangen, stå minst 1meter fra hverandre i garderoben og evt.i køen i dusjen

·      Gå i garderoben som tilhører mor/ far sitt kjønn. For eksempel dersom far har med seg sin datter, går de i herregarderoben. Man må være like mange i hver garderobe for å ha nok garderobe og dusjplass og unngå trengsel.

·      Dusj kroppen uten klær med såpe, vask hender og ansikt godt og skylle av såpen godt etterpå. NB! Dette er svømmerne sitt viktigste smitteverntiltak og vil fjerne alt av virus, bakterier mm fra huden før de går i bassenget.

 ·      Smittevernutøvende foresatt vasker kontaktpunkter i garderoben.

·      Foreldre som er tilstede under svømmekurset kan virke distraherende på barna. For de få foresatte som er tilstede vennligst la mobiltelefoner ligge i lommen/ ikke være synlig. Barn som ser at mor og far kikker på mobilen isteden for de, kjemper hardt for å få deres oppmerksomhet og blir distraherte.

 

Etter trening:

Vær rask i dusjen, og vel hjem

 

Sjekkliste for smittevask for FORESATTE 

Dusjknapper

Knaggrekke dusj

Knaggrekk garderobe

Benk garderobe

Dørhåndtak inn til garderoben

Dørhåndtak inn til basseng

Toilett dørhåndtak, vask og toilettsete

Sjekk såpe og papirdispenser og

Toilettpapir

 

Legg desinfeksjonssprit og klut tilbake ved inngangen slik at foresatte ved neste parti kan bruke det.

 

Takk for at dere setter dere godt inn i våre regler og rutiner!

Sammen skaper vi trygg og morsom trening.