Har ansvaret for alle utenomsportslige aktiviteter som kafédrift, og sosiale sammenkomster for medlemmene. Være det sosiale samlingspunktet / nettverket i klubben. I tillegg til leder av gruppen bør det være to-tre personer til som er medlem i foreldregruppen, dette for å fordele oppgaver på flere, vi ber også foresatte melde seg til å bidra med sosiale aktiviteter for de ulike gruppene.

A-gjeng foreldrekontakt: Ragnhild Eltervåg: ragelt@randabergskolen.no

B-gjeng foreldrekontakt og ungdomsutvikler: Rebekka Sele rebekka.sele@lyse.net

C-gjeng foreldrekontakt: Sergejs Roscins nbodan@gmail.com


Rekrutter: 

Lisa Garpe: lisa.garpe@gmail.com