Randaberg IL svømming er en frivillig organisasjon, hvor alt administrativt arbeid gjøres av frivillige foresatte. Vi er avhengige av foresatte som bidrar på en positiv måte for alle barna skal ha et trygt og godt miljø i klubben. Dere er klubbens ressursteam og vi trenger dere til å være med på:

  1. Tungenes fyr: 2-3 søndager i året selger vi kaffe/kake/ vafler
  2. RIL krutten: vårt eget rekrutt stevne i egen svømmehall, avholdes en gang i året i februar. Det er et krav om at alle foresatte i klubben setter av datoen og samtlige bidrar med minst en oppgave
  3. Sommeravslutning/ Juleavslutning og andre arrangement for klubben vil vi trenge hjelp av foresatte med bidrag i form av mat/ organisering.
  4. Andre sosiale arrangement: har du lyst til å bidra med et sosialt innslag for ditt barns gruppe eller for hele klubben? Sosiale arena utenfor svømmehallen er livsviktig for å bygge vennskap og samhold i treningsarenaen og ønskes velkommen. Vi ønsker at foresatte tar ansvar og initiativ til dette, gjerne sammen med foreldrekontakter. 
  5. Annen ad hoc dugnad. 
  6. Har du ferdigheter som gjør at du kan hjelpe med administrative oppgaver i klubben? Ta kontakt med leder Mona Borgstrøm monahb@online.no