Vær vennlig å følge reglene som er satt. Hvis vi opplever brudd på koronavettregler kan vi bli nødt til å slutte med bassengtrening, eller utestenge de som ikke overholder reglene fra treningene. Derfor er denne informasjonen viktig for både utøvere, trenere og foresatte. 

Generell informasjon:

 • Overordnet regel: alle voksne, trenere og smittevernansvarlige foresatte skal tilstrebe å holde minst 1m avstand til hverandre  og andres barn. Barna skal kunne holde normal avstand til hverandre i bassenget, men holde mest mulig avstand på bassengkant og i garderoben.
  • Alle må sette seg grundig inn i Norges Svømmeforbund sine koronavettregler. Foresatte kan lese reglene sammen med barn, og forklare hvis noe er uklart.
  • Er du syk med feks vond hals/ snue/ forkjølelse/ feber/ magesmerter/ diare/ kvalme eller tap av lukte/smakssans skal du ikke møte opp på trening. Samme regler som på skolen.
  • Dersom du har blitt frisk skal du vente minst et døgn etter plagene er borte før du kommer på trening. Ved gjennomgått covid-19 finnes egne råd for opphevelse av isolasjon (fhi.no).
  • Husk generell god hånd- og hostehygiene som gjelder gjennom hele treningen. 
  • Husk å ikke ta deg til ansiktet, ikke rope/ skrike da dette lager dråper som kan spre seg langt. 
  • På trening er det en fast smittevernutøvende mannlig trener (Pedro) og en rullerende kvinnelig foresatt som skal sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, særidrettslige koronavettregler og gjeldende sikkerhetsforskrift. På bakgrunn av disse forskriftene har RIL svømming utarbeidet egen veileder og sjekkliste for smittevernansvarlig foresatt på hver trening.
  • De øvrige foresatte må levere sine barn utenfor Randaberghallen. Foresatte har ikke adgang til å oppholde seg verken i de åpne lokalene i Randaberghallen eller i bassengområdet eller på tribunen. Tribunen vil forbli låst.
  • I tillegg er det viktig å høre på treneren og følge den informasjonen som gis.
  • Påtroppende parti gjør seg ferdig i garderobe og dusj og står klar ved bassengkant med god avstand, før avtroppende parti går puljevis inn i dusjen. 
  • Barna bør helst ikke ta offentlig transport til og fra trening.

 

Hva gjør du før du reiser til trening:

 • Vaske hender
 • Utøver skal fylle vannflasker hjemme før trening.  

 

Når du kommer til trening:

 • Håndsprit fra dispenser ved inngangen.
  • Alle utøvere skal ankomme 5-10min før sin treningstid, ikke mye før. Det er ikke anledning til å vente i store grupper i eller utenfor anlegget. 
  • Alle som skal inn i anlegget tar av sko i gangen, finner sin faste plass i sin gruppe i garderoben, pakk alle klær og saker inni bagen og sett inn i sitt faste skap. 
  • Velg en fast plass i garderoben som er minst 1meter ifra nærmeste nabo
  • Dusj: flere dusjer er stengt for å holde avstand, pass på å ikke lage kø inn til dusjen.
  • Svømmernes viktigste smitteverntiltak før vi går i bassenget er å dusje svært nøye uten klær med såpe, og vask hendende godt mens du dusjer. Vær nøye med å skylle vekk såperester. Dermed fjerner de alt av virus og bakterier fra hele kroppen, og sørger for rent vann og mindre smittestoffer.
  • Utøvere går inn i svømmehallen. 

 På bassengkanten:

 • Ved bassenget: møter du din trener. Ha med et håndkle som du kan bruke til landtrening/oppvarming/ basis dersom dere gjør det. Hold en meter til alle rundt bassengkanten.
 • Utøver må bruke eget utstyr, og ikke dele med andre, heller ikke låne av klubben eller av Randaberghallen. Unntak: brett.

 

Under treningen:

 • Utøverne plasseres i sine faste baner med sine faste medsvømmere. Evt. bytte av bane eller medsvømmere skal evt. kun skje hver 14dag, med minst 2dagers pause mellom treningene. 
 • Vannflaske kan stå på bassengkanten, og annet utstyr skal ligge i treningsbag/ nett på kanten med god avstand mellom nettene. 
 • Trener skal forklare tydelig hvor utøverne skal være og påse at det er avstand mellom utstyret.
 • Benyttes toalettet er det viktig med god håndhygiene. 
 • Barn og unge som underveis i treningen utvikler feber, hoste, snue eller andre sykdomstegn vil bli sendt straks hjem. De må ta kontakt med smittevernutøvende foresatt under trening.

 

Ved bruk av andre landtreningsområder:

 • Det utarbeides basisprogram til noen av partiene som utføres hjemme

 

Etter trening:

 • Etter trening må utøver dusje raskt for å unngå dusjkø, ta ut sin bag fra sitt skap og holde sin faste plass i garderoben.

 

Takk for at dere setter dere godt inn i våre regler og rutiner! Det vil helt sikkert komme endringer etterhvert.

Sammen skaper vi trygg og morsom trening. Vi gleder oss til å ha det trygt og gøy på trening i bassenget igjen!