Randaberg IL Svømming ønsker at alle barn og ungdom i klubben skal oppleve idrettsglede gjennom mestring og gode opplevelser – hver dag, hele året. Dette er vårt verdifundament og som vi ønsker at alle i og rundt klubben etterlever, herunder foreldre av barn og ungdom i klubben. Følgende regler gjelder for foreldre. 

Generelle regler: 

1. Respekter og støtt ditt barn Ditt barn trenger å utforske idretten på egenhånd. Engasjer deg, men husk det er barna som er utøveren – ikke du. De vil oppleve både medgang og motgang, både på det sportslige og sosiale området. Vær til stede og gi din støtte i tunge perioder, men de må selv lære å takle både oppturer og nedturer. 

• Noen ganger kan foreldre legge et unødvendig stort press på barna. Dersom du kan svare «ja» på flere av spørsmål under kan det være en risiko for at du er altfor ambisiøs på ditt barns vegne: 

• Er det veldig viktig for deg at barnet vinner? 

• Dersom ditt barn har svømt dårligere enn forventet, er din skuffelse synlig gjennom kroppsspråk eller ord? 

• Føler du at det er din oppgave å «psyke opp» barnet ditt før konkurranse? 

• Føler du at det å vinne eller sette rekorder er det viktigste for å kunne ha glede av svømmingen? 

• Gir du ditt barn en «dom» umiddelbart etter trening eller et løp? 

• Føler du at du er nødt til å tvinge barnet ditt til å gå på trening? 

• Tar du deg selv i å blande deg inn i trenerens veiledning under trening eller konkurranse, og tenker at du kunne gjort det bedre? 

• Tar du deg selv i å ikke være så veldig interessert i ditt barns konkurrenter selv om de er i samme klubb? 

• Er ditt barns målsetninger mer viktig for deg, enn de er for ditt barn? 

• Har du gitt materielle belønninger for prestasjoner på stevner eller trening? 

Pakk vekk ambisjonene du eventuelt har på ditt barns vegne, og la vær å presse, pushe og sammenligne. Du skal støtte og lytte, for ungdommen har nok av forventninger og press i sin hverdag. Negative tilbakemeldinger og omtaler, det være seg om treneren, sine egne eller andres barn, hører ikke hjemme hverken på, under eller etter trening/konkurranse. Spør om de har hatt det gøy, ikke hvilke resultater de fikk. Husk å heie på din klubb og alle klubbens medlemmer. 

 

2. De gode opplevelsene Resultater glemmes fort, mens det er de gode og morsomme opplevelsene som styrker samholdet og utvikler ditt barn. Idretten vil alltid gå i bølgedaler, og det er mye lettere å takle sportslig motgang når man har sosial medgang. Svømming skal være gøy og gi positive opplevelser som de vil huske resten av livet – og vennene de får i svømmingen varer ofte 

livet ut! Svømming produserer gode mennesker, og du skal være glad for at ditt barn deltar. 

3. Respekter og støtt treneren Det er lov å være engasjert, men husk at det er treneren som har fått klubbens tillit til å bli trenere 

for ditt barn. Hvis en trener skal kunne gi mest mulig til svømmerne må treneren få mulighet til å jobbe selvstendig. Det betyr at: 

• Du skal ikke gi råd mht. teknikk eller det taktiske, det er trenerens oppgave, og ikke din. 

• Du skal ikke involvere deg på trening eller under konkurranse hverken fysisk på kanten eller verbalt med instruksjoner fra sidelinjen. 

• Det er ikke tillatt å filme egne eller andres barn med kamera eller mobil på trening. 

• Du skal respekter trenerens valg og prioritering av stevner, øvelser, løpsopplegg, og andre beskjeder. 

• Respekter at 1:1 samtaler mellom trener og utøver skjer uten foreldre. Foreldresamtaler mellom trener, utøver og foreldre gjennomføres etter særskilt avtale med trener. 

Spesifikke regler: 

1. Sørg for at barnet møter på trening. Er det grunner til ikke å komme, så meld fra til trener via 

e-post eller SMS. 

2. Barnet må svømme for sin egen del og ikke for foreldrene. Vær stolt av at barnet kan svømme godt og fort. Fortere enn de aller fleste andre. 

3. Aldri gi inntrykk av at resultater man oppnår i konkurranse ikke er bra nok. Har man gjort sitt beste, så er det bra. La treneren evaluere og gi tilbakemelding om hva som kan forbedres til neste gang. Hør med barnet i etterkant av trening, leir og stevne hvilken opplevelse de hadde, aldri hvem man vant/tapte over. 

4. Gi barnet muligheter til utvikling, samarbeid med trener om gode organisatoriske løsninger. 

5. Bli kjent med andre foreldre i Randaberg Svømming. Det er artigere om man er involvert. 

6. Still opp på dugnad og bidra med det du kan på en positiv måte. 

7. Vær lojale mot klubb og trenere. Negative kommentarer skal ikke forekomme i oppholdsrom og i svømmehall eller på stevner. Ta det opp med trenere eller ledere hvis det er noe som en er uenig i eller bør rettes på. 

8. Hjelp til å holde hallene ryddige og rene. Kast søppel. 

9. Betal regningen i tide. Uteblir betalingen mister man retten til å delta i aktivitetene. 

10. Hvis et av dine barn er en spesielt talentfull utøver og andre i familien ikke er det, pass på at du har like mye tid og energi til dem. 

11. Ikke sammenlign ditt barn med andre, verken på godt eller vondt. 

12. Balansert og variert kost er best. Suksess kommer med tålmodig trening og utvikling av idrettsglede og psykisk modenhet. Oppmuntre til innsats på skole på samme måte som du oppmuntrer til innsats i idrett. 

13. Lær barna ansvarsbevissthet og selvhevdelse. Barn kan lære å pakke ned og pakke ut treningsbaggene og fylle sine egne flasker. Oppmuntre dem til å ta kontroll over egen sportsutfoldelse.