Svømmeopplæring av deres barn er en svært viktig oppgave for oss!

Derfor har vi enkelte kjøreregler for å gjøre opplevelsen og læringsarenaen best mulig for alle: 

Garderober og kjønn:

Alle skal møte ved bassengkanten ferdigdusjet. Man skal dusje seg med såpe uten badetøy, skylle godt av før man tar på seg badetøy. 

Barn over 6år skal gå i garderoben til sitt eget kjønn. Barn i skolealder skal kunne stelle seg selv dersom mor/ far av motsatt kjønn er med. Dersom mor/far av motsatt kjønn er med, bør de vente utforbi. 

Barn under 6år skal også fortrinnsvis gå i garderoben til sitt kjønn. Dersom de ikke er begynt å skolen og ikke opplært til å stelle seg selv kan de blir med i garderoben til mor/ far. 

Vi ber alle foresatte kun gå inn i garderoben til sitt eget kjønn. Det kan være sjenerende for større barn å ha andre foresatte av motsatt kjønn tilstede. 


Svømmetimen:

Vi ønsker å ha barnas fulle oppmerksomhet under hele svømmetimen.

Foreldre som er tilstede under svømmeopplæringen kan virke distraherende på barna. I tillegg kan foreldrenes prat ofte overdøve hva trener sier.

Derfor ber vi alle foreldre vente i garderoben/utforbi mens svømmeopplæringen pågår! 

Dersom dere har avtalt med barnet på forhånd at dere skal se på den ene gangen; informer trener på forhånd og vennligst følg følgende regler:

-mobiltelefoner skal ligge i lommen/ ikke være synlig. Barn som ser at mor og far kikker på mobilen istedet for de, kjemper hardt for å få deres oppmerksomhet og blir distraherte

-vennligst ikke prat eller lag annen støy som forstyrrer trenere og barna.

-Hold avtalen din! SE på barnet.

Vi takker på forhånd for at dere overholder våre regler. Dere har flotte barn som fortjener fremgang, mestring og glede.