INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 5. Feb 2021

AGENDA ÅRSMØTE I RANDABERG IL SVØMMING 2022

Link til påmelding:https://isonen.com/event/cklxr8frwmgad0d67n9jhfjvw


 

Sted:    Digitalt

Tid:     Onsdag  16.03.22  kl 18.00

 

1.         Velkommen

2.         Konstituering av årsmøtet

3.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.         Valg av ordstyrer og referent

5.         Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps

6.         Godkjenning av styrets årsmelding for 2021

7.         Fastsetting av årskontingent for 2022

8.         Godkjenning av regnskapet for regnskapsåret 2021 og budsjett for 2022

9.         Behandling av innkomne forslag

10.       Valg av styre og varamenn for 2022

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.