Innkalling til Årsmøte Randaberg IL Svømming

Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 20. Feb 2023

AGENDA ÅRSMØTE I RANDABERG IL SVØMMING 2023

 

Sted:    Randaberghallen

Tid:     Onsdag  22.03.23  kl 17.00

 

1.         Velkommen

2.         Konstituering av årsmøtet

3.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.         Valg av ordstyrer og referent

5.         Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps

6.         Godkjenning av styrets årsmelding for 2022

7.         Fastsetting av årskontingent for 2023

8.         Godkjenning av regnskapet for regnskapsåret 2022 og budsjett for 2023

9.         Behandling av innkomne forslag

10.       Valg av styre og varamenn for 2023Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.